vr.webh.cz

virtuální prohlídky pro váš moderní web

Budova Tř. Svobody 26

Centrum judaistických studií Kurta a Urschuly Schubertových,
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie,
Katedra asijských studií,
Katedra psychologie
(sekce Psychologie práce, organizace a dopravní psychologie)
a Jazyková škola UPlift